Eye Wish Opticians homepage
plus
ActiesInspiratieWerken bij

Privacy Statement Eye Wish Opticiens 2023

Algemeen

Dit is het privacy statement van Eye Wish Opticiens, onderdeel van Retail Optical Stores The Netherlands I BV en/of Retail Optical Stores The Netherlands II BV ("Eye Wish Opticiens"), Gooimeer 6, 1411 DD te Naarden, met Kamer van Koophandel-nummers 83081534 en 83081623, hierna ook aangeduid met: “wij” en “ons”.

Eye Wish Opticiens is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via onder andere deze website.

Eye Wish Opticiens respecteert jouw privacy en houdt zich volledig aan de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens

Eye Wish Opticiens verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die je invult op contact- en/of aanvraagformulieren op de website of gegevens die je ons geeft in de winkel, zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Bij het aanmeten en verstrekken van brillen en contactlenzen verwerkt Eye Wish Opticiens ook medische persoonsgegevens, zoals je oogsterkte. Die gegevens gelden als zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. 

Welke doelen

Eye Wish Opticiens gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Zo verwerken we gegevens over je oogsterkte om je de juiste bril of contactlenzen te kunnen aanbieden. Andere gegevens worden gebruikt om overeenkomsten te sluiten met jou als klant, of om je informatie, al dan niet op jouw persoon toegesneden, te kunnen toesturen of mailen.

Welke grondslag

De AVG vereist dat elke verwerking een eigen juridische grondslag heeft.

Voor het gebruik van persoonsgegevens om bijvoorbeeld een rekening te kunnen sturen is die grondslag: ‘noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst’.

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en voor het gebruik van persoonsgegevens voor gepersonifieerde marketing zal Eye Wish Opticiens jou altijd eerst vooraf toestemming vragen. Die toestemming, die je op ieder moment weer kan intrekken door een e-mail te sturen naar customersupport@eyewish.com, moet als het gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar betreft, altijd door een ouder of voogd worden gegeven, ook al gaat het om een product, bij voorbeeld een bril of contactlenzen, voor een jongere. Eye Wish Opticiens behoudt zich het recht voor om die leeftijd te controleren.

In geval van algemene marketing-uitingen is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Eye Wish Opticiens om haar producten en diensten onder de aandacht te brengen van het winkelend publiek.

Vanzelfsprekend gaat Eye Wish Opticiens in alle gevallen zorgvuldig om met de verstrekte persoonsgegevens en heeft ze allerlei voorzorgmaatregelen getroffen, zoals in dit Privacy Statement genoemd, om de impact op de privacy van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Welke rechten

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Eye Wish Opticiens over je verzamelt. Ook kun je Eye Wish Opticiens verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of aan jou over te dragen in een overdraagbaar format. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Eye Wish Opticiens t.a.v. Klantenservice, Gooimeer 6, unit 25 1411 DD Naarden of via customersupport@eyewish.com.

Om te zorgen dat de gegevens van de juiste persoon worden aangepast of verstuurd, kan het nodig zijn dat we enkele gegevens aan je vragen om je identiteit te kunnen verifiëren.

Welke verwerkers

Het kan zijn dat Eye Wish Opticiens voor haar dienstverlening derden inschakelt, bij voorbeeld bedrijven die jouw bril produceren en/of naar je huisadres verzenden, die moeten beschikken over jouw persoonsgegevens. Eye Wish Opticiens staat ervoor in dat deze verwerkers zich houden aan de AVG en alle bepalingen uit dit Privacy Statement. Om dat te borgen sluit Eye Wish Opticiens altijd een overeenkomst met die verwerkers.

Desniettemin blijft Eye Wish Opticiens altijd zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en kan je ons daar altijd op aan spreken. Momenteel werkt Eye Wish Opticiens met de volgende verwerkers:

  • Ocuco Ltd
  • Microsoft
  • InfoBip
  • Google
  • Meta

Waar en hoe opslaan

Eye Wish Opticiens staat ervoor in dat ze jouw gegevens op een zorgvuldige wijze opslaat, op basis van de op dit moment gangbare technieken. We doen er alles aan om datalekken of andere vormen van misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Eye Wish Opticiens bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens niet langer dan nodig, maar in ieder geval nooit langer dan 5 jaar.

Aan wie doorgeven

In sommige gevallen zal Eye Wish Opticiens de door jou versterkte persoonsgegevens aan derden doorgeven, bij voorbeeld aan je zorgverzekeringsmaatschappij als je gebruik wil maken van je brillenvergoeding, aan groepsmaatschappijen of marketing-bedrijven als Eye Wish Opticiens via die partijen reclame wil maken. In al die gevallen zal jou vooraf toestemming worden gevraagd voor de doorgifte van je persoonsgegevens voor die doelen, en die toestemming kan je, zoals hierboven al gemeld, op ieder moment weer intrekken.

Privacy Waarborg

Eye Wish Opticiens heeft in april 2019 het Privacy Waarborg ontvangen. Dit is een keurmerk van de branchevereniging DDMA. 

Waarom een Privacy Waarborg?

Het Privacy Waarborg geeft aan dat wij bij Eye Wish Opticiens de privacywetgeving respecteren en persoonsgegevens op een veilige en transparante wijze opslaan en verwerken en de privacy rechten respecteren. Ook laten wij daarmee zien dat wij op een correcte manier contactgegevens gebruiken voor reclamedoeleinden bijvoorbeeld via e-mail, post, sociale media en de telefoon.

Wat houdt het Privacy Waarborg in?

Het Privacy Waarborg mag uitsluitend gevoerd worden door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDMA. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en zelfregulering. Als zij deze jaarlijkse controle op hun verwerking van persoonsgegevens hebben doorstaan, mogen zij het Privacy Waarborg voeren. 

Functionaris gegevensbescherming

Eye Wish Opticiens heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Die kan je bereiken via customersupport@eyewish.com

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eye Wish Opticiens, dan kan je daarvan een melding doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, maar je kan ook direct contact opnemen met ons door het online contactformulier in te vullen. We zullen dan zo snel mogelijk van ons laten horen.

 Dit Privacy Statement is opgesteld in februari 2023. Het kan van tijd tot tijd wijzigen, bij voorbeeld vanwege veranderende wet- of regelgeving.

 

Eye Wish Opticians homepage
Assortiment
Brillen
Mijn bestellingen Vind een winkel Contact
iDeal
Master Card
Visa
American Express
Postnl

© Copyright 2024 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

Algemene bepalingenPrivacyAlgemene voorwaarden