Eye Wish Opticians homepage
plus
ActiesInspiratieWerken bij

Algemene bepalingen website Eye Wish Opticiens

Toepasselijkheid

Op het gebruik van deze website van Eye Wish Opticiens en de op of via deze website aan je ter beschikking gestelde informatie, elektronische nieuwsbrieven, aanbevelingen en/of diensten (vanaf nu kortweg 'informatie' genoemd) zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Eye Wish Opticiens besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde informatie, kan Eye Wish Opticiens niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie. De op de website opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Voor de exacte hoogte van de zorgvergoedingen van zorgverzekeraars of zorgkortingen van Eye Wish Opticiens kun je terecht bij een van de Eye Wish Opticiens-filialen.

Eye Wish Opticiens is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website. Hieronder valt zowel schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen als schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eye Wish Opticiens.

Eye Wish Opticiens is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website. Hieronder wordt bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) verstaan: schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Informatie van derden

Eventuele op deze website geplaatste informatie van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Eye Wish Opticiens is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Voor zover bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar door derden beheerde, externe websites is Eye Wish Opticiens niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van die externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten die op de website-informatie van toepassing zijn, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, bij Eye Wish Opticiens Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de afbeeldingen, handelsnamen, woord- en beeldmerken van Eye Wish Opticiens die op de website zijn afgebeeld of opgenomen. Opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eye Wish Opticiens.

Aanbiedingen

De aanbiedingen die op deze website aangeboden worden zijn alleen geldig bij Eye Wish Opticiens in Nederland. Op alle acties zijn de bij de actie genoemde actievoorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden

 Op alle offertes van en overeenkomsten met Eye Wish Opticiens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals te vinden op deze website.

 

 


Eye Wish Opticians homepage
Assortiment
Brillen
Mijn bestellingen Vind een winkel Contact
iDeal
Master Card
Visa
American Express
Postnl

© Copyright 2024 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

Algemene bepalingenPrivacyAlgemene voorwaarden