GrandOptical homepage
ActiesInspiratie

Gebruiksvoorwaarden website

Toepasselijkheid

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de websites van Retail Optical Stores Belgium BV, met zetel te Kerkstraat 13, bus 1, 2640 Mortsel (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0771.289.362 (hierna “GrandOptical / Eye Wish Opticiens”, of “wij”, of “onze”). 

Het gaat daarbij om de “GrandOptical” website en, op termijn, de “Eye Wish Opticiens” website. Geleidelijk aan zullen ook onze fysieke “GrandOptical” winkels in België worden omgezet naar “Eye Wish Opticiens” winkels.

Op het gebruik van onze websites en de op of via deze websites aan je ter beschikking gestelde informatie, elektronische nieuwsbrieven, aanbevelingen en/of diensten (vanaf nu kortweg 'informatie' genoemd) zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de websites en de daarop gepubliceerde informatie, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de websites en de daarop gepubliceerde informatie. De op de websites opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Wat betreft tegemoetkomingen van het ziekenfonds, kun je terecht bij een van de GrandOptical / Eye Wish Opticiens filialen in België of raden wij je aan jouw ziekenfonds te raadplegen.

GrandOptical / Eye Wish Opticiens is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website. Hieronder valt zowel schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen als schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GrandOptical / Eye Wish Opticiens of haar aangestelden of lasthebbers.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met onze websites. Hieronder wordt bijvoorbeeld (en niet uitsluitend) verstaan: schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Wij nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van onze websites te waarborgen, maar kunnen hieromtrent geen absolute garanties geven.

Iedere bezoeker van onze websites dient zich te onthouden van handelingen die een nadelige impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website, alsook op andere bezoekers van de website.

Informatie van derden

Eventuele op onze websites geplaatste informatie van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid.

Voor zover bepaalde (hyper)links in onze websites leiden naar door derden beheerde, externe websites zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van die externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten die op de website-informatie van toepassing zijn, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, bij GrandOptical / Eye Wish Opticiens. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de afbeeldingen, handelsnamen, woord- en beeldmerken van GrandOptical / Eye Wish Opticiens die op onze websites zijn afgebeeld of opgenomen. Opslaan, reproduceren of meedelen van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GrandOptical / Eye Wish Opticiens.

Aanbiedingen

De aanbiedingen die op deze website aangeboden worden zijn alleen geldig bij GrandOptical / Eye Wish Opticiens in België. Op alle acties zijn de bij de actie genoemde actievoorwaarden van toepassing.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Op alle offertes van en overeenkomsten met GrandOptical / Eye Wish Opticiens zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing, zoals te vinden op onze websites.


GrandOptical homepage
Assortiment
Plus symbol
Over GrandOptical
Plus symbol
Klantenservice
Plus symbol
Vind een winkelContact

© Copyright 2023 | Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

GebruiksvoorwaardenPrivacyAlgemene voorwaardenCookies